Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Servicii

 Management de caz pentru beneficiari copii                                                      

 

 •Preluare cazuri pentru care separarea de familie este iminenta, s-a dispus plasamentul de urgenta sau este stabilita o masura de protectie anterioara semnarii contractului

•Elaborare PIP pentru cazurile unde se propune dipunerea unei masuri de protectie

•Coordonarea realizarii activitatilor prevazute in PIP si realizarea evaluarii trimestriala a PIP,

•Coordonare,evaluare si participare la realizarea integrarii copiluluii in familia naturala sau  adoptiva dupa caz

•Propunerea CPC sau instantei judecatoresti de dispuneri de masuri

•Stabilire si coordonare echipa multidisciplinara care participa la realizarea PIP

•Elaborare si semnare contract cu familia care vizeaza acordarea serviciilor prevazute in PIP

•Elaborare impreuna cu specialistii DGASPC a instrumentelor de lucru ca parte a metodologiei aplicarii managementului de caz

•Monitorizare implementare PIP si PIS in vederea atingerii obiectivelor propuse

•Asigurarea implicarii beneficiarilor pe tot parcursul interventiei urmarind respectarea deontologiei si eticii profesionale de catre toti membrii echipei.

•Transmitere date catre CMTIS, raportari si sinteze de activitate la cererea DGASPC

•Urmarire cu conformitatea cu legea a tuturor documentelor si datelor cuprinse in rapoarte, referate, anchete psiho-sociale si a altor lucrari prezenta in dosarul beneficiarului

•Asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor

 

Servicii monitorizare/evaluare, responsabili de caz

 Serviciile sunt destinate asistentilor maternali profesionisti, copiilor plasati in reteaua asistentilor maternali profesionisti.


Evaluare initiala

Evaluarea initiala presupune realizarea tuturor demersurilor de la verificarea sesizarii pana la completarea dosarului, recomandarea solutiei, stabilirea obiectivelor PIP

 

Supervizarea asistentilor sociali                                                                                    

Supervizarea asistentilor sociali presupune o sedinta lunara individuala si o sedinta de grup trimestriala, evaluarea nevoilor de pregatire continua , sesiuni de informare si formare.

 

Coordonarea persoanelor cu atributii de asistenta sociala

Coordonarea persoanelor cu atributii de asistenta sociala presupune o sedinta lunara individuala si o sedinta de grup trimestriala, evaluarea nevoilor de pregatire, sesiuni de informare.

 

Management de caz pentru beneficiari adulti

Management de caz pentru beneficiari adulti presupune elaborare PIP, urmarire implementare, evaluare si monitorizare, inchiderea cazului.

 

Servicii de evaluare

Realizarea tuturor demersurilor necesare realizarii diagnozei sociale, inclusiv realizarea anchetei sociale si a planului de servicii.

  

Servicii de monitorizare

Presupune realizarea verificarilor periodice conform legii sau a realizarii planului de serviciu

 

Servicii de consiliere

                                                                                                                                     

Consta in interventia specializata realizata in vederea sustinerii planului de servicii.

 

Servicii integrate de evaluare si monitorizare

 

Ancheta sociala pentru acordarea ajutorului de incalzire

Efectuarea de anchete sociale in vederea verificarii cererilor depuse pentru obtinerea ajutorului de incalzire.

 

Anchete sociale pentru reevaluari in vederea incadrarii in grad de handicap               

                                                                                                                                      

Realizarea periodica de anchete sociale in vederea reevaluari incadrarii in grad de handicap.

   

Suntem si in SEAP cu:

Tip de Ofertant: Alt tip
Numele Agentiei: Cabinet Individual de Asistenta Sociala Dumitru Alexe
Cod Unic de Inregistrare:

31732588


07 Livrare de provizii la domiciliu
CPV: 85312200-1 - Livrare de provizii la domiciliu (Rev.2)
Descriere : Livrare de provizii la domiciliu pentru persoane aflate in risc social
07 Centre de zi pentru copii
CPV: 85312110-3 - Servicii prestate de centre de zi pentru copii (Rev.2)
Descriere : Centre de zi pentru copii
06 Programe de actiune comunitara
CPV: 85322000-2 - Programe de actiune comunitara (Rev.2)
Descriere : Dezvoltarea comunitara reprezinta procesul prin care o comunitate îsi identifica anumite probleme prioritare, se implica si coopereaza în rezolvarea lor, folosind preponderent resurse interne; Elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de di...
04 Servicii administrative de asistenta sociala
CPV: 85321000-5 - Servicii sociale administrative (Rev.2)
Descriere : Intocmire de anchete sociale
01 Servicii asistenta sociala
CPV: 79611000-0 - Servicii de cautare de locuri de munca (Rev.2)
Descriere : Beneficiarii Legii 416/2001 pot beneficia de rerviciile profesioniste oferite de CIAS Dumitru Alexe, ceea ce va duce la o mai buna integrare in campul muncii pentru persoanele aflate in dificultate temporara.
14 Servicii de asistenta privind dezvoltarea spiritului civic si a resurselor comunitare
CPV: 98133100-5 - Servicii de asistenta privind dezvoltarea spiritului civic si a resurselor comunitare (Rev.2)
Descriere : Servicii de asistenta privind dezvoltarea spiritului civic si a resurselor comunitare
02 Servicii de asistenta sociala
CPV: 85300000-2 - Servicii de asistenta sociala si servicii conexe (Rev.2)
Descriere : Furnizam servicii conform LEGE Nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistentei sociale. ART. 40 (1) Serviciile sociale se organizeaza si se acorda la nivelul comunitatii. (2) Serviciile sociale au la baza identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup si elaborare...
03 Servicii de asisteta sociala
CPV: 85310000-5 - Servicii de asistenta sociala (Rev.2)
Descriere : Expertiza noastra consta în furnizarea de servicii de asistenta sociala dupa cum urmeaza: - Servicii/interventie sociala, - Informare si consiliere sociala, - Vizite la domiciliul beneficiarilor, - Monitorizare a evolutiei cazurilor etc. EVALUARI SOCIALE (anchete - divort, adoptii, plasamen...
12 Servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse
CPV: 98200000-5 - Servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse (Rev.2)
Descriere : Servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse
16 Servicii de formare profesionala
CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Descriere : Servicii de formare profesionala in asitenta sociala
17 Servicii de formare specializata
CPV: 80510000-2 - Servicii de formare specializata (Rev.2)
Descriere : Servicii de formare specializata in domeniul asistentei sociale
07 Servicii de orientare si de consultanta profesionala
CPV: 85312300-2 - Servicii de orientare si de consultanta profesionala (Rev.2)
Descriere : Servicii de orientare si de consultanta profesionala in domeniul asistenti sociale. Servicii de supervizare in asistenta sociala
10 Servicii de reabilitare profesionala
CPV: 85312510-7 - Servicii de reabilitare profesionala (Rev.2)
Descriere : Servicii de reabilitare profesionala pentru persoane aflate in risc social
11 Servicii de sanatate comunitara
CPV: 85323000-9 - Servicii de sanatate comunitara (Rev.2)
Descriere : Servicii de sanatate comunitara pentru persoane aflate in risc social
15 Servicii prestate de organizatii asociative cu caracter social
CPV: 98133000-4 - Servicii prestate de organizatii asociative cu caracter social (Rev.2)
Descriere : Servicii prestate de organizatii asociative cu caracter social
05 Servicii sociale administrative
CPV: 85321000-5 - Servicii sociale administrative (Rev.2)
Descriere : Sprijinim furnizorii de servicii sociale (publici si/ sau privati), in obtinerea acreditarii serviciilor sociale (primare si/ sau specializate), prin: - informarea cu privire la metodologia de acreditare (conform O.G. nr. 68/2003, H.G. nr. 1024/2004, Ord. MMSF nr. 383/2005, H.G. nr. 723/2006); - i...
09 Servicii sociale neprestate de institutii rezidentiale
CPV: 85312400-3 - Servicii sociale neprestate de institutii rezidentiale (Rev.2)
Descriere : Servicii sociale neprestate de institutii rezidentiale
18 Servicii sociale pentru copii si tineri
CPV: 85311300-5 - Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2)
Descriere : Servicii sociale pentru copii si tineri