Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Familia – primul  grup de suport al copiilor

 

Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Este principalul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social.

De asemenea, în primii ani de viaţă, adică cei petrecuţi în familie se formează imaginea de sine a copilului care este esenţială pentru funcţionarea sa socială.

            Din perspectiva dezvoltării individuale, familia ar trebui să îndeplinescă următoarele roluri :

  • Este primul grup social în care copilul învaţă comportamente sociale şi se descoperă pe sine ;
  • Oferă securitate afectivă care este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii dar constituie şi un factor de echilibru şi compensare a problemelor ;
  • Este primul mediu de crestere şi dezvoltare din punct de vedere intelectual, motivaţional, afectiv, estetic şi moral ;
  • Oferă primul model pentru comportamentele sociale viitoare prin imitaţie şi interacţiune ;
  • Oferă identitate copilului ;
  • Este cadrul de dezvoltare a individualităţii.

       Studiile au arătat că parintele bun poate fi considerat  acel părinte care reuşeşte să înteleagă şi să răspundă adecvat nevoilor copilului său şi care încurajează autonomia copilului chiar de la o vârstă fragedă, arătând respect pentru individualitatea copilului.

             Analizându-se relaţia dintre stilul parental şi comportamentul social al copilului, s-a constatat că relaţiile permisive determină comportamente imprecise, ascultare si neascultare, relaţiile autoritare se asociază cu obedienţa, lipsa de iniţiativă şi respect de sine, iar cele supraprotective tind să duca la comportamente pasive, dependenţă şi lipsa de reacţie.