Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

D.G.A.S.P.C PRAHOVA

PENTRU DETALII: http://www.copilprahova.ro/index.php/informaii-utile

Program Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap

Program de lucru cu publicul

LUNI - Vineri

Intre orele :
8:00 – 15:00


Program Serviciul Prestaţii Sociale şi alte Drepturi pentru Persoane cu Handicap

SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
 
 
PROGRAM 
DE ELIBERARE  A BILETELOR C.F.R. ŞI LEGITIMAŢIILOR GRATUITE DE TRANSPORT URBAN DE SUPRAFAŢĂ 


Luni - Joi : 08:00 - 14:00

Vineri : 08.00 - 11:00

 

Încadrare adult în grad de handicap

INCADRARE ADULT IN GRAD DE HANDICAP
În structura D.G.A.S.P.C. Prahova funcţioneazăServiciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap (SECPH), care are ca principală atribuţie evaluarea complexă a persoanelor adulte care solicită încadrarea într-un grad de handicap / reevaluarea persoanelor cu handicap.
Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
1. CERERE TIP - se completează la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
2. ACTE DE IDENTITATE - buletin de identitate, carte de identitate - după caz -  copie;
3. CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT  DECES, HOTĂRÂRE DIVORȚ- după caz - originale şi copii;
4. ADEVERINŢĂ DE SALARIU - după caz - original şi copie;
5. ADEVERINŢĂ DE VENIT (pentru persoanele care nu au nici un fel de venit) - după caz - original şi copie;
6. DECIZIE DE PENSIONARE (limita de vârstă, urmaş etc.) - după caz - original şi copie;
7. DECIZIE MEDICALĂ DE PENSIONARE (cu gradul) - după caz - copie;
8. CEL MAI RECENT TALON DE PENSIE - după caz - original şi copie;
9. ANCHETĂ SOCIALĂ -  (cf. H.G. 430/2008) - original şi copie, de la primăria de domiciliu;
10. DOCUMENTE MEDICALE:
       - Referat medical, în original, de la medicul specialist;
       - Scrisoare medicală  (cf. H.G. 430/2008)  de la medicul de familie - original;
       - Investigaţii paraclinice (analize) - copii;
       - Documente medicale cu data debutului afecţiunii (copie fişă dispensarizare, copie bilet ieşire din spital etc.) – copii.
Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate,  parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente.
Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare specificate mai sus şi de un dosar din carton cu şină, se depun la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, după următorul program: Luni-Vineri: 08.00-15.00.
Dosarul se poate depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia şi la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC Prahova.