Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

BENEFICIILE SOCIALE

-Cuantumurile lor in 2015-

 

Ce sunt beneficiile(prestaţiile) de asistenţă socială?

     Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse:

 • Ajutorul social(VMG);
 • Ajutorul  încălzire;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei(ASF);

2. Politici familiale

 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 • Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 • Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

 

Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt:

a) evaluarea contextului familial;
b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
c) condiţiile de locuire;
d) starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială derulează prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială următoarele beneficii:

 • Alocaţie de stat,  conform OUG nr. 148/2005; Legea nr. 61/1993
 • Alocaţie plasament, conform Legii nr. 272/2004
 • Alocaţie susţinerea familiei, conform OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 148/2005
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 111/2010
 • Stimulent creştere copil OUG nr. 148/2005
 • Stimulent de inserţie OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţii şi ajutoare OUG nr. 111/2010, art. 31,32
 • Ajutoare sociale (VMG), conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
 • Ajutoare financiare, conform OUG nr. 118/1999, aprobată prin Legea nr. 366/2001
 • Ajutoare refugiaţi, conform OUG nr. 16/2013
 • Indemnizaţie lunară hrană HIV/SIDA, conform Legii nr. 584/2002; HG. nr. 1177/2003
 • Ajutoare de urgenţă
 • Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze naturale, conform OUG nr. 5/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

Cum se calculează?

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie.

     Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.

 Nivelul beneficiilor de asistenţă socială cumulate de o persoană singură sau, după caz, de o familie nu poate depăşi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referinţă. Coeficientul se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de tipul familiei şi al beneficiilor de asistenţă socială la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singură au dreptul.

Cum se platesc?

 Aceste tipuri de beneficii de asistenţă socială  se plătesc prin următoarele modalităţi:

-    Mandat poştal la domiciul beneficiarului;

-    Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului

-    Ştat de plată pentru persoanele care nu au domiciliu sau reşedinţă ( persoane fără locuinţă).

Cuantumurile principalelor beneficii:

 

Ajutor social(VMG)

Nr. membrii familie

Cuantum

1

142

2

255

3

357

4

442

5

527

Peste 6

+36,5 lei∕pers.

Buget complementar

Handicap grav

106 lei

 

Handicap accentuat

79lei

Handicap mediu

39 lei

Indemnizatie lunara

Handicap grav

234 lei

 

Handicap accentuat

193 lei

Indemnizatia prev. la art. 42 Legea 448∕2006

724 lei

Alocatii pentru copii

Copilul 0-2/3 ani

200 lei

Copilul incadrat in grad de handicap (3ani-18 ani)

84 lei

Alocatie de stat pentru copii

42 lei

Alocatii de plasament

Alocatie de plasament

600 lei

Alocatie de plasament pentru copilul cu handicap

900lei

Ajutoare pentru incalzire

Transe de venituri

Cuantumuri

Combustibil solid

Gaze

Energie electrica

<155 lei

54 lei

262lei

240ei

155,1- 210

48 lei

190lei

216lei

210,1-260

44lei

150lei

192lei

260,1- 310

39lei

120lei

168lei

310, 1 – 355

34lei

90lei

144lei

355,1- 425

30lei

70lei

120lei

425,1- 480

26lei

45lei

96lei

480,1-540

20lei

35lei

72lei

540,1-615

16lei

20lei

48lei

Indemnizatie hrana pentru persoanele ingrijite in institutii

Adulti

16 lei∕zi

Copii

16 lei∕zi

Indemnizatii crestere copil

 

0-2 ani(3 ani pentru copilul cu handicap)

85%din veniturile din ultimele 12 luni lucrate, dar nu mai putin de 600 lei

3-7 ani(copil cu handicap)

450 lei

Stimulent de insertie

Pentru un copil

500lei

In caz de suprapunere

500lei

Sprijin lunar pentru parintele cu handicap grav sau accentuat

Sprijin lunar pentru ingrijire copil 0-3ani

450 lei

Sprijin lunar pentru ingrijire copil 3-7 ani

300lei

ASF     A.   Familia formata din sot, sotie si copii care locuiesc impreuna

 

Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre
:

0 - 200 lei

201 - 530 lei

 

Familia cu 1 copil

82lei

75lei

 

Familia cu 2 copii

164lei

150lei

 

Familia cu 3 copii

246lei

225lei

 

Familia cu 4 copii si mai multi

328lei

300lei

ASF B. Familia formata din persoana singura si copii aflati in ingrijirea acesteia

 

Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :

0 - 200 lei

201 - 530 lei

 

Familia cu 1 copil

107lei

102lei

 

Familia cu 2 copii

214lei

204lei

 

Familia cu 3 copii

321lei

 306lei

 

Familia cu 4 copii si mai multi

428lei

408 lei