Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

De ce nu cred că vor fi majorate salariile asistenţilor sociali.


Pentru că suntem văzuţi ca producători de hârtii! Pentru că suntem văzuţi ca funcţionari publici, care stau într-un birou călduţ, la o cafea şi care, din când în când mai completează o hârtie, pe care, apoi, o plimbă dintr-un birou în altul.

Şi din păcate asta este în procent de 90% activitatea unui asistent social. Ce rol de integrare socială? Ce-i aia reintegrare? De ce să facem aşa ceva? Cu cine?

Cine vede un asistent social care, zilnic, interacţionează cu oameni pe care, astăzi, societatea-i respinge, pe care o bună parte din societate îi stigmatizează sub diferite forme şi care, de multe ori,  refuzăm să credem că există?

Cum poate fi un asistent social motivat să-şi pună la dipozitia societatii tot ce ştie şi poate să facă pentru ea, atât timp cât societatea, prin reprezentanţii ei, il trateaza ca pe un caz social. Cum poţi ajunge în vârful piramidei lui Maslow, dacă nu ai trecut de prima treaptă a acesteia?

Un lucru trist, din multele pe care le întâlnim în sistemul de asistenţă socială, este faptul că NU se observă că nu suntem doar exportatori de doctori şi asistenţi medicali, ci şi de asistenţi sociali.

Europa are nevoie de Asistenţii Sociali din ţara noastră. Clasa politică din România îi considera cel mult funcţionari şi-i plăteşte cu salariul minim pe economie.

“Asistenta socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calitătii vietii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.” Aşa scrie în art 1 (3) din Legea Asistenţei Sociale din ţara noastră.

Şi tot aici, se precizează foarte clar „Evaluarea iniţială şi planul de intervenţie sunt realizate de asistentul social sau, în lipsa acestuia, de personalul cu competenţe în domeniul asistenţei sociale din cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea autoritătilor administraţiei publice locale.” Competente, da? Nu atribuţii!!!!!!

„ART. 122 (1) Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborarea planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi soluţionare a situaţiilor de dificultate se realizează, în condiţiile legilor speciale, de către asistenţii sociali, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit statutului asistentului social şi regulamentelor interne ale angajatorilor, respectiv fişei postului.”

Asistentul social din ţara noastră nu va fi plătit pe masura pregatirii şi utilităţii sociale. Cum ar putea să se întâmple asta când nu există foarte clar asumat rolul său în socicetate? Cum s-ar putea face asta? Poate că şi noi, cei care iubim această profesie, am face mai multe pentru a fi vizibili, înţeleşi, respectaţi!

Noi, cei care rezolvăm problemele societăţii, să începem să ne rezolvăm şi problemele noastre! Sau … să ne recalificăm.