Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Traficul de persoane nu este un fenomen de dată recentă. Transformările prin care au trecut tările din sud-estul, centrul si estul Europei a generat o crestere semnificativă a dimensiunilor fenomenului traficului de persoane în Europa.


Până de curând, traficul de persoane în România consta în principal în traficul de femei si copii în scopul exploatării sexuale. Recent, datele statistice raportate semnalează cresterea alarmantă a numărului de persoane, cetăteni români, traficati în scopul exploatării prin muncă.
Astfel, raportul privind situaŃia traficului de persoane în România pe primele 6 luni ale anului 2007 remarcă faptul că, pentru prima dată, numărul victimelor exploatate prin muncă (425) îl  depăseste pe cel al victimelor exploatate sexual (406). Acelasi raport precizează faptul că
distribuŃia victimelor în funcŃie de gen, comparativ cu semestrul I al anului 2006, cunoaste o modificare majoră. Din totalul victimelor identificate, 528 sunt femei (faŃă de 982 în perioada similară din 2006), ceea ce reprezintă 56%, un procentaj sensibil mai mic decât cel
corespunzător anului 2006 (77%). Implicit, procentul victimelor de sex masculin a crescut de la 23% în semestrul I al anului 2006, la 44% pentru aceeasi perioadă din anul 2007. Acest fapt este în acord cu cresterea numărului de victime exploatate prin muncă forŃată, pentru care
majoritatea persoanelor traficate este reprezentată de bărbaŃi, respectiv 81%. Aceasta atrage atenŃia asupra nevoii adaptării sau iniŃierii unor programe de asistenŃă si protecŃie, care, până în prezent s-au axat în bună măsură pe asistenŃa victimelor traficului în scopul exploatării sexuale.
Există o serie de factori care favorizează traficul de persoane. Acestia pot fi grupati pe diferite niveluri, cum sunt:


Nivel macro-social
 sărăcia,
 dezorganizarea socială,
 somajul,
 dezvoltarea migraŃiei internaŃionale pentru muncă,
 sistemul lacunar de depistare si control a traficului de persoane,

 

 politici sociale ineficiente:
 alocarea bugetară insuficientă pentru programele privind excluziunea socială si combaterea traficului de persoane,
 lipsa serviciilor de asistenŃă socială comunitară de preventie,  lipsa de oportunităti pentru tinerii care părăsesc sistemul de asistentă socială,
 lipsa /insuficienta unor programe educaŃionale relevante.

 

Nivel comunitar
 pozitionarea geografică a comunitătii în apropierea frontierelor,
 existenta în comunitate a unor cazuri precedente de muncă în străinătate, care sunt cunoscute ca povesti de succes,
 lipsa oportunitătilor de muncă,  credinta că: „nu mi se poate întâmpla tocmai mie!”


Nivel familial
 dezorganizarea socială a familiei,
 relatiile conflictuale, alte disfunctii,
 comportamentele deviante: alcoolismul, violenta domestică,
 lipsa de informare,
 lipsa de acces la serviciile si programele de asistenŃă socială disponibile.


Nivel individual
 capitalul uman scăzut,
 situarea în grupe de risc: apartenentă sexuală (victimele de sex feminin predomină în situatia statistică a victimelor identificate si asistate în anul 2006) si vârstă (cele mai multe victime au vârste cuprinse între 18-25 ani, conform situatiei victimelor asistate la nivelul ANITP, în anul 2006),
 discrepanta dintre nivelul asteptărilor si resursele individului pentru atingerea acestora prin mijloace legitime,  lipsa de informare

 

 

Raport privind situaŃia traficului de persoane în România, ANITP, 2006.